Základní škola a Mateřská škola Tábor,

náměstí Mikuláše z Husi 45, 390 01 Tábor, okres Tábor

ICT plán školy

Na období od 1.9.2018 – 31.8.2019

ICT plán školy

Obsah dokumentu:

1) Stávající stav:

1.1.   Počet žáků školy

1. 2.     Počet pedagogických pracovníků

 1. 3.    Odborné učebny
 2. 4.    Popis standardního pracoviště
 3. 5.    Soupis výukového SW
 4. 6.    Soupis ostatního SW
 5. 7.    Způsob zajištění přípojných míst
 6. 8.    Rychlost a způsob připojení k internetu

2) Cílový stav:

 1. 1.    Přehled počtu učeben, stanic a vybavení
 2. 2.    Popis standardního pracoviště žáka….
 3. 3.    Způsob zajištění přípojných míst
 4. 4.    Rychlost a způsob připojení k internetu

3) Přílohy:

       

 1. 1      Soupis výukového SW
 2. 2.    Soupis ostatního SW

 Stávající stav (10 září 2018): 

1.1. Počet žáků školy:

 

Celkem

1. stupeň

2. stupeň

Bašta – samostatná budova

Hlavní budova

405

54

351

233

 

1.2. Počet pedagogických pracovníků:

 

Celkem

Z

P0

P1

P2

S

ICTK - správce

46

30+6*+4**+ 6***

46

25

25

14

1

1

*   pedagogičtí pracovníci MŠ

** pedagogičtí pracovníci školní družiny

*** pedagogičtí asistenti

1.3. Odborné učebny:

 

Počítačových učeben

2

Odborných tříd připojených do sítě

10

Běžných tříd připojených do sítě

12

Tříd vybavených prezentační technikou

22

Pracovních stanic pro žáky

22 + 11ks

Zařízení prezentační techniky

22

Pracovní stanice pro učitele

9

Přenosná stanice – notebook, tablet

7 + 30ks

Sever

1

Učebny, třídy, kabinety

Přípojná místa

Počet pracovních stanic

Průměrné stáří PC stanic

Předpokládané ukončení provozu

PC učebna

 „2“

20

11

6

2020

PC učebna

 „1“

23

22

8

2019

Kabinety s vybavením

14

9

10

-

Kabinety bez vybavení

0

0

0

-

Sborovna

4

1

4

-

Sborovna 1. stupeň+učebny

2+10

1+5

4

2023

Sborovna „Bašta“+družina

10

4

8

-

Ředitelna

1

1

1

-

Zástupci ředitele

2

2

6

-

Kancelář

5

2

6

-

MŠ Čelkovice

1

2

8

-

MŠ Dlouhá

1

1

6

-

Jídelna

2

2

3

-

Server

 

1

3

2020

 

1.4. Popis standardního pracoviště:

Popis standardního pracoviště žáka:

Žákovské pracoviště je koncipováno tak, aby odpovídalo hlavním principům a zásadám hygieny práce s PC. Kromě specializovaných stolků pod PC umožňujících využívat větší plochu desky i k dalším účelům (položení předlohy, poznámkového sešitu atd.), ale i k pohodlné práci.

V drtivé většině případů se daří zajistit během práce v PC učebně požadavek jednoho žáka na stolek a pracovní stanici.

1.5. Soupis výukového SW:

Soupis dostupného výukového softwaru: viz příloha 3.1.

1.6. Soupis ostatního SW:

Soupis ostatního softwaru: viz příloha 3.2.

1.7. Způsob zajištění přípojných míst:

PC 1 a PC 2:

Pracovní stanice jsou zapojeny, resp. integrovány do standardního rozvodu žákovské VLAN vybudovaného v rámci projektu Internet do škol pro školu typu E.

Server je propojen s pracovními stanicemi a tiskárnou přes běžnou kroucenou dvojlinku a switch.

Konektory jsou instalovány ve dvojzásuvkách do zdi, samostatný rozvod je lištován. Přípojná místa jsou nadále připravena pro budoucí napojení do sítě.

Zbývající zajištění přípojných míst-sítí-kroucená dvojlinka, síť bez serveru, síť peer to peer (rovný s rovným).

Sítě možné navzájem propojit.

Škola dosáhla kompletního pokrytí vlastním bezdrátovým připojením.

1.8. Rychlost a způsob připojení k internetu:

Žákovská síť:

Poskytovatel připojení: Nej TV

Způsob připojení: Wifi síť

Rychlost připojení: cca 100Mb/s

Školka Dlouhá:

Poskytovatel připojení: Skynet

Způsob připojení: pevná linka

Rychlost připojení: cca 2048kbps/128kbps

SKY FLEXI DSL NATURAL  1:50 PROMO

Školka Čelkovice

Poskytovatel připojení: Nej TV

Způsob připojení: Wifi síť

Rychlost připojení: cca 2048kbps/1024kbps

Cílový stav:

V této kapitole hovoříme o výhledovém minimu, které může být v závislosti na aktuálních podmínkách a možnostech technicky upgradováno. Vzhledem zapojení školy do projektu

CZ.1.07/1.3.00/51.0015, ICT, bude dále pokračovat podpora vyučujícím při práci s tablety od správce PC sítě.

Dále bude potřeba vyřešit funkčnost některých výukových aplikací při přechodu PC stanic na nový operační systém Windows 10 prof a Windows server 2012. Pokud se osvědčí operační systém Windows 10 prof., bude proveden postupný přechod na tento systém. Zatím je provoz testován v učebně PC1a PC2 na 36 počítačích.

2.1. Přehled počtu učeben, stanic a vybavení:

Počítačových učeben

2

Odborných tříd připojených do sítě

10

Běžných tříd připojených do sítě

11

Tříd vybavených prezentační technikou

20

Pracovních stanic pro žáky

43 ks

Zařízení prezentační techniky

20

Pracovní stanice pro učitele

11

Přenosná stanice – notebook

7

Tablet pro učitele

20 + 10 ks

2.2. Popis standardního pracoviště žáka včetně dostupného programového vybavení a výukového software:

Pracovní prostředí žáka by si mělo udržet stávající vysoký standard na hygienu a bezpečnost práce s tím, že v případě stanic umístěných v odborných učebnách není předpokládaná dlouhodobější nepřetržitá práce, ale spíše je práce nárazová, prokládaná dalšími činnostmi.

Výukový software: Stávající výukový software nám zatím postačuje. Nákup výukového software tak bude řešen na základě aktuálních potřeb a nabídky.

Závěr: Tato kapitola bude nadále upřesňována a doplňována.

2.3. Způsob zajištění přípojných míst

Minimálně stávající technologie rozvodu žákovské sítě client-server, v případě nutnosti rozvést pomocí nových aktivních prvků do zbylých prostor školy, aby byla každá běžná učebna a kabinet vybaveny minimálně jednou dvojzásuvkou s konektory. V současné době funguje bezdrátová technologie pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky školy, jež zajišťuje vyšší mobilitu připojených zařízení, nezávislost na existujícím pevném rozvodu a především snažší řešení dalšího rozvoje sítě LAN.

Bezdrátové připojení: Dostatečně zabezpečit školní wifi síť, aby se do budoucna mohli připojit i žáci školy.

Závěr: Tato kapitola bude nadále upřesňována a doplňována.

2.4. Rychlost a způsob připojení k internetu

Způsob připojení:

Minimálně stávající technologie

Rychlost připojení:

Minimálně současná akceptovatelná rychlost. Rychlost by se měla odvíjet od počtu pracovních stanic připojených na internet.

3.1. Soupis výukového SW

Typ místnosti

Popis

Počáteční dostupnost pro žáky

Počáteční dostupnost pro učitele

Koncová dostupnost pro žáky

Koncová dostupnost pro učitele

Změna

PC učebna

MS Office 2016 prof. .

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Microsoft Edge

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Endpoint  Antivirus

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

 

MS NetMeeting

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

MS Visual Studio Professional

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

MS Encarta Reference Suite

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

AcrobarReader, PowerArchiver

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

OptimAcess

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

 

Zoner Photo Studio 16

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Zoner Callisto 5

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Zoner Photo Client 3

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Zoner Photo Print

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Zoner Web Gallery

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Zoner 3D Photo Maker

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Zoner Panorama Maker

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Zoner Context 4

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Zoner Barcode Studio 2

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Zoner GIF Animator 5

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Zoner Photo Map

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Pinnacle Studio Plus version 10.5

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

 

TS Český Jazyk I (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Český jazyk II (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Český jazyk III (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Český jazyk IV(Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Český jazyk V(Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Výuková PEXESA (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Newton (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Přijímací zkoušky na SŠ 3 (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Výběr nej, softwaru 92-98 (Tersaoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Matik 6. - 9. (Matik Liberec)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Přírodověda 2 (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Přírodověda 4 (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Biologie (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Botanika 2 (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Chemie 1 (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Matematika I-IV (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Matematika pro 1.roč (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Matematika pro 1.-4. roč (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Vlastivěda 1 (Tersaoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Informatika (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Dějepis (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Edison (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Dětské grafické studio SCHOLASTIC /Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Základy rodinné a sexuální výchovy 02 (Tersaoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Základy rodinné a sexuální výchovy 06 (Tersaoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Galerie světového malířství (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Angličtina 1 (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Angličtina 5 (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Němčina 1 (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Němčina 2 (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Němčina 3 (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

TS Němčina 4 (Terasoft)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Angličtina pro děti (Langmaster)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

ALFONS němčina pro děti (Fraus)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Protidrogová prevence na ZŠ

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Jak na PC (Langmaster)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Anatomie - atlas

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Křížem krážem staletími (BSP Multimédia)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Cabri Geometrie II plus

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Geometrie 2 (Didakta)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Matematika 2 (Didakta)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Rostliny kolem nás

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Enciklopedie přírody (BSP Multimédia)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Fyzika – Termika (Český výukový sofware)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Fyzika – Mechanika (Český výukový sofware)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Fyzika – Elektřina 1(Český výukový sofware)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Fyzika – Kapaliny a plyny (Český výukový sofware)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Evropská unie (Silcom)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Anorganická chemie (Holubec)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Zeměpis (Holubec)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

 

Pracovní listy do zeměpisu (Holubec)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

3.2. Soupis ostatního SW

Kancelář

MS Office 2013 profesionál

 

Ne

 

Ne

Ne

 

Internet Explorer

 

Ne

 

Ne

Ne

 

AcrobatReader, PowerArchiver

 

Ne

 

Ne

Ne

 

Outlook Express

 

Ne

 

Ne

Ne

 

GORDIC - účetnictví

 

Ne

 

Ne

Ne

 

KDF kniha došlých faktur

 

Ne

 

Ne

Ne

 

EMA program na majetek

 

Ne

 

Ne

Ne

 

KXF – komunikace s bankou

 

Ne

 

Ne

Ne

 

Správce pošty

 

Ne

 

Ne

Ne

 

RESK - platy

 

Ne

 

Ne

Ne

Sborovny

MS Office 2016 profesionál

 

Ano

 

Ano

Ne

 

Outlook Express

 

Ano

 

Ano

Ne

 

Internet Explorer

 

Ano

 

Ano

Ne

 

AcrobatReader, PowerArchiver

 

Ano

 

Ano

Ne

 

Evidence žáků + klasifikace – DM Systém

 

Ano

 

Ano

Ne

 Ředitelna

MS Office 2016 profesionál

 

Ne

 

Ne

Ne

 

Outlook Express

 

Ne

 

Ne

Ne

 

Internet Explorer

 

Ne

 

Ne

Ne

 

AcrobatReader, PowerArchiver

 

Ne

 

Ne

Ne

 

Evidence žáků + klasifikace – DM Systém

 

Ne

 

Ne

Ne

 

Rozvrh 4.1

 

Ne

 

Ne

Ne

Kabinety

MS Office 2016 profesionál

 

Ano

 

Ano

Ne

 

Outlook Express

 

Ano

 

Ano

Ne

 

Internet Explorer

 

Ano

 

Ano

Ne

 

AcrobatReader, PowerArchiver

 

Ano

 

Ano

Ne