Základní škola a Mateřská škola Tábor,

náměstí Mikuláše z Husi 45, 390 01 Tábor, okres Tábor

Na období od 1.9.2017 – 31.8.2018

Obsah dokumentu:

1) Stávající stav:

1.1.   Počet žáků školy

1. 2.     Počet pedagogických pracovníků

 1. 3.    Odborné učebny
 2. 4.    Popis standardního pracoviště
 3. 5.    Soupis výukového SW
 4. 6.    Soupis ostatního SW
 5. 7.    Způsob zajištění přípojných míst
 6. 8.    Rychlost a způsob připojení k internetu

2) Cílový stav:

 1. 1.    Přehled počtu učeben, stanic a vybavení
 2. 2.    Popis standardního pracoviště žáka….
 3. 3.    Způsob zajištění přípojných míst
 4. 4.    Rychlost a způsob připojení k internetu

3) Přílohy:

 

 1. 1      Soupis výukového SW
 2. 2.    Soupis ostatního SW

Stávající stav (září 2017):

1.1. Počet žáků školy:

 

Celkem

1. stupeň

2. stupeň

Bašta – samostatná budova

Hlavní budova

405

64

341

230

 

1.2. Počet pedagogických pracovníků:

 

Celkem

Z

P0

P1

P2

S

ICTK - správce

47

31+6*+4**+ 5***

47

25

25

14

1

1

*   pedagogičtí pracovníci MŠ

** pedagogičtí pracovníci školní družiny

*** pedagogičtí asistenti

1.3. Odborné učebny:

 

Počítačových učeben

2

Odborných tříd připojených do sítě

10

Běžných tříd připojených do sítě

14

Tříd vybavených prezentační technikou

24

Pracovních stanic pro žáky

23 + 11ks

Zařízení prezentační techniky

24

Pracovní stanice pro učitele

9

Přenosná stanice – notebook, tablet

7 + 30ks

Sever

1

Učebny, třídy, kabinety

Přípojná místa

Počet pracovních stanic

Průměrné stáří PC stanic

Předpokládané ukončení provozu

PC učebna

 „2“

20

11

6

2020

PC učebna

 „1“

23

23

8

2019

Kabinety s vybavením

14

9

10

-

Kabinety bez vybavení

0

0

0

-

Sborovna

4

1

4

-

Sborovna 1. stupeň+učebny

2+10

1+5

4

2023

Sborovna „Bašta“+družina

10

5

8

-

Ředitelna

1

1

8

-

Zástupci ředitele

2

2

6

-

Kancelář

5

2

6

-

MŠ Čelkovice

1

2

8

-

MŠ Dlouhá

1

1

6

-

Jídelna

2

2

7

-

Server

 

1

3

2020

 

1.4. Popis standardního pracoviště:

Popis standardního pracoviště žáka:

Žákovské pracoviště je koncipováno tak, aby odpovídalo hlavním principům a zásadám hygieny práce s PC. Kromě specializovaných stolků pod PC umožňujících využívat větší plochu desky i k dalším účelům (položení předlohy, poznámkového sešitu atd.), ale i k pohodlné práci.

V drtivé většině případů se daří zajistit během práce v PC učebně požadavek jednoho žáka na stolek a pracovní stanici.

1.5. Soupis výukového SW:

Soupis dostupného výukového softwaru: viz příloha 3.1.

1.6. Soupis ostatního SW:

Soupis ostatního softwaru: viz příloha 3.2.

1.7. Způsob zajištění přípojných míst:

PC 1 a PC 2:

Pracovní stanice jsou zapojeny, resp. integrovány do standardního rozvodu žákovské VLAN vybudovaného v rámci projektu Internet do škol pro školu typu E.

Server je propojen s pracovními stanicemi a tiskárnou přes běžnou kroucenou dvojlinku a switch.

Konektory jsou instalovány ve dvojzásuvkách do zdi, samostatný rozvod je lištován. Přípojná místa jsou nadále připravena pro budoucí napojení do sítě.

Zbývající zajištění přípojných míst-sítí-kroucená dvojlinka, síť bez serveru, síť peer to peer (rovný s rovným).

Sítě možné navzájem propojit.

Škola dosáhla kompletního pokrytí vlastním bezdrátovým připojením.

1.8. Rychlost a způsob připojení k internetu:

Žákovská síť:

Poskytovatel připojení: Nej TV

Způsob připojení: Wifi síť

Rychlost připojení: cca 20Mb/s

Pracovní síť:

Poskytovatel připojení: Skynet

Způsob připojení: pevná linka

Rychlost připojení: cca 8192kbps/512kbps

SKY FLEXI DSL NATURAL s telefoní linkou 1:50 PROMO

Školka Dlouhá:

Poskytovatel připojení: Skynet

Způsob připojení: pevná linka

Rychlost připojení: cca 2048kbps/128kbps

SKY FLEXI DSL NATURAL  1:50 PROMO

Školka Čelkovice

Poskytovatel připojení: Nej TV

Způsob připojení: Wifi síť

Rychlost připojení: cca 2048kbps/1024kbps

Cílový stav:

V této kapitole hovoříme o výhledovém minimu, které může být v závislosti na aktuálních podmínkách a možnostech technicky upgradováno. Vzhledem zapojení školy do projektu

CZ.1.07/1.3.00/51.0015, ICT, bude dále pokračovat podpora vyučujícím při práci s tablety od správce PC sítě.

Dále bude potřeba vyřešit funkčnost některých výukových aplikací při přechodu PC stanic na nový operační systém Windows 10 prof a Windows server 2012. Pokud se osvědčí operační systém Windows 10 prof., bude proveden postupný přechod na tento systém. Zatím je provoz testován v učebně PC1a PC2 na 36 počítačích.

2.1. Přehled počtu učeben, stanic a vybavení:

Počítačových učeben

2

Odborných tříd připojených do sítě

10

Běžných tříd připojených do sítě

14

Tříd vybavených prezentační technikou

24

Pracovních stanic pro žáky

44 ks

Zařízení prezentační techniky

24

Pracovní stanice pro učitele

11

Přenosná stanice – notebook

7

Tablet pro učitele

20 + 10 ks

2.2. Popis standardního pracoviště žáka včetně dostupného programového vybavení a výukového software:

Pracovní prostředí žáka by si mělo udržet stávající vysoký standard na hygienu a bezpečnost práce s tím, že v případě stanic umístěných v odborných učebnách není předpokládaná dlouhodobější nepřetržitá práce, ale spíše je práce nárazová, prokládaná dalšími činnostmi.

Výukový software: Stávající výukový software nám zatím postačuje. Nákup výukového software tak bude řešen na základě aktuálních potřeb a nabídky.

Závěr: Tato kapitola bude nadále upřesňována a doplňována.

2.3. Způsob zajištění přípojných míst

Minimálně stávající technologie rozvodu žákovské sítě client-server, v případě nutnosti rozvést pomocí nových aktivních prvků do zbylých prostor školy, aby byla každá běžná učebna a kabinet vybaveny minimálně jednou dvojzásuvkou s konektory. Alternativou se však jeví též varianta některé z bezdrátových technologií, jež by zajistila vyšší mobilitu připojených zařízení, nezávislost na existujícím pevném rozvodu a především snažší řešení dalšího rozvoje sítě LAN.

Bezdrátové připojení: Dostatečně zabezpečit školní wifi síť, aby se do budoucna mohli připojit i žáci školy.

Závěr: Tato kapitola bude nadále upřesňována a doplňována.

2.4. Rychlost a způsob připojení k internetu

Způsob připojení:

Minimálně stávající technologie

Rychlost připojení:

Minimálně současná akceptovatelná rychlost. Rychlost by se měla odvíjet od počtu pracovních stanic připojených na internet. Pokusit se vyjednat vyšší rychlost připojení Wifi sítě. 

3.1. Soupis výukového SW

Typ místnosti Popis Počáteční dostupnost pro žáky Počáteční dostupnost pro učitele Koncová dostupnost pro žáky Koncová dostupnost pro učitele Změna
PC učebna MS Office 2016 prof. . Ano Ano Ano Ano Ne
  Microsoft Edge Ano Ano Ano Ano Ne
  Endpoint  Antivirus Ne Ne Ne Ne Ne
  MS NetMeeting Ano Ano Ano Ano Ne
  MS Visual Studio Professional Ano Ano Ano Ano Ne
  MS Encarta Reference Suite Ano Ano Ano Ano Ne
  AcrobarReader, PowerArchiver Ano Ano Ano Ano Ne
  OptimAcess Ne Ne Ne Ne Ne
  Zoner Photo Studio 16 Ano Ano Ano Ano Ne
  Zoner Callisto 5 Ano Ano Ano Ano Ne
  Zoner Photo Client 3 Ano Ano Ano Ano Ne
  Zoner Photo Print Ano Ano Ano Ano Ne
  Zoner Web Gallery Ano Ano Ano Ano Ne
  Zoner 3D Photo Maker Ano Ano Ano Ano Ne
  Zoner Panorama Maker Ano Ano Ano Ano Ne
  Zoner Context 4 Ano Ano Ano Ano Ne
  Zoner Barcode Studio 2 Ano Ano Ano Ano Ne
  Zoner GIF Animator 5 Ano Ano Ano Ano Ne
  Zoner Photo Map Ano Ano Ano Ano Ne
  Pinnacle Studio Plus version 10.5 Ne Ano Ne Ano Ne
  TS Český Jazyk I (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Český jazyk II (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Český jazyk III (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Český jazyk IV(Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Český jazyk V(Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  Výuková PEXESA (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  Newton (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Přijímací zkoušky na SŠ 3 (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  Výběr nej, softwaru 92-98 (Tersaoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  Matik 6. - 9. (Matik Liberec) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Přírodověda 2 (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Přírodověda 4 (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Biologie (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Botanika 2 (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Chemie 1 (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Matematika I-IV (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Matematika pro 1.roč (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Matematika pro 1.-4. roč (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Vlastivěda 1 (Tersaoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Informatika (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Dějepis (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  Edison (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  Dětské grafické studio SCHOLASTIC /Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  Základy rodinné a sexuální výchovy 02 (Tersaoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  Základy rodinné a sexuální výchovy 06 (Tersaoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  Galerie světového malířství (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Angličtina 1 (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Angličtina 5 (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Němčina 1 (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Němčina 2 (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Němčina 3 (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  TS Němčina 4 (Terasoft) Ano Ano Ano Ano Ne
  Angličtina pro děti (Langmaster) Ano Ano Ano Ano Ne
  ALFONS němčina pro děti (Fraus) Ano Ano Ano Ano Ne
  Protidrogová prevence na ZŠ Ano Ano Ano Ano Ne
  Jak na PC (Langmaster) Ano Ano Ano Ano Ne
  Anatomie - atlas Ano Ano Ano Ano Ne
  Křížem krážem staletími (BSP Multimédia) Ano Ano Ano Ano Ne
  Cabri Geometrie II plus Ano Ano Ano Ano Ne
  Geometrie 2 (Didakta) Ano Ano Ano Ano Ne
  Matematika 2 (Didakta) Ano Ano Ano Ano Ne
  Rostliny kolem nás Ano Ano Ano Ano Ne
  Enciklopedie přírody (BSP Multimédia) Ano Ano Ano Ano Ne
  Fyzika – Termika (Český výukový sofware) Ano Ano Ano Ano Ne
  Fyzika – Mechanika (Český výukový sofware) Ano Ano Ano Ano Ne
  Fyzika – Elektřina 1(Český výukový sofware) Ano Ano Ano Ano Ne
  Fyzika – Kapaliny a plyny (Český výukový sofware) Ano Ano Ano Ano Ne
  Evropská unie (Silcom) Ano Ano Ano Ano Ne
  Anorganická chemie (Holubec) Ano Ano Ano Ano Ne
  Zeměpis (Holubec) Ano Ano Ano Ano Ne
  Pracovní listy do zeměpisu (Holubec) Ano Ano Ano Ano Ne

3.2. Soupis ostatního SW

Kancelář MS Office 2013 profesionál   Ne   Ne Ne
  Internet Explorer   Ne   Ne Ne
  AcrobatReader, PowerArchiver   Ne   Ne Ne
  Outlook Express   Ne   Ne Ne
  GORDIC - účetnictví   Ne   Ne Ne
  KDF kniha došlých faktur   Ne   Ne Ne
  EMA program na majetek   Ne   Ne Ne
  KXF – komunikace s bankou   Ne   Ne Ne
  Správce pošty   Ne   Ne Ne
  RESK - platy   Ne   Ne Ne
Sborovny MS Office 2016 profesionál   Ano   Ano Ne
  Outlook Express   Ano   Ano Ne
  Internet Explorer   Ano   Ano Ne
  AcrobatReader, PowerArchiver   Ano   Ano Ne
  Evidence žáků + klasifikace – DM Systém   Ano   Ano Ne
 Ředitelna MS Office 2016 profesionál   Ne   Ne Ne
  Outlook Express   Ne   Ne Ne
  Internet Explorer   Ne   Ne Ne
  AcrobatReader, PowerArchiver   Ne   Ne Ne
  Evidence žáků + klasifikace – DM Systém   Ne   Ne Ne
  Rozvrh 4.1   Ne   Ne Ne
Kabinety MS Office 2016 profesionál   Ano   Ano Ne
  Outlook Express   Ano   Ano Ne
  Internet Explorer   Ano   Ano Ne
  AcrobatReader, PowerArchiver   Ano   Ano Ne