DEN HODINY
Pondělí 7:30 - 15:00
Úterý 7:30 - 15:00
Středa 7:30 - 15:00
Čtvrtek 7:30 - 15:00
Pátek 7:30 - 12:00

 

Školní hřiště a tělocvičny je možno pronajímat zájemcům z řad veřejnosti. Podrobnosti nájmu na tel.: 381 25 20 57.

Podkategorie

Prevence šikany a jiných nežádoucích jevů

Důležité informace pro rodiče:

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Hana Prošková (kab. CH, 2.patro budovy 45)

Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě

Rodiče mohou vyhledat pomoc metodika prevence v případech problémových projevů chování žáků, násilí, zneužívání návykových látek, šikany apod.

Škola vytvořila dle metodického pokynu MŠMT Školní strategii prevence šikanování.