DEN HODINY
Pondělí 7:30 - 15:00
Úterý 7:30 - 15:00
Středa 7:30 - 15:00
Čtvrtek 7:30 - 15:00
Pátek 7:30 - 12:00

 

Školní hřiště a tělocvičny je možno pronajímat zájemcům z řad veřejnosti. Podrobnosti nájmu na tel.: 381 25 20 57.

Podkategorie

Prevence šikany a jiných nežádoucích jevů

Důležité informace pro rodiče:

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Hana Prošková (kab. CH, 2.patro budovy 45)

Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě

Rodiče mohou vyhledat pomoc metodika prevence v případech problémových projevů chování žáků, násilí, zneužívání návykových látek, šikany apod.

Škola vytvořila dle metodického pokynu MŠMT Školní strategii prevence šikanování.

Číst dále ...


DOC Plán proti šikaně školní rok 2016/17

DOC Školní strategie prevence šikanování pro rok 2016/17