logosbeneficaireserasmusright cs (1) 

Realizace projektu: 1.6.2019 - 31.5.2020

Koordinátor projektu: Mgr. Stanislava Bělohlavová

Na naší škole se již čtvrtým rokem používá v některých hodinách občanské výchovy metoda CLIL. Co se za tímto slovem skrývá. Jedná se o zkratku Content and Language Integrated Learning, volně přeloženo jedná se o výuku nejazykového předmětu za použití cizího jazyka. Nezaměňujme to však s výukou na bilingvních školách, kde se jedná přeci jen o něco jiného. V CLILu jde o zavádění tzv. jazykových spršek, využití cizího jazyka v přirozených situacích. Pomáhá dětem nebát se používat angličtinu aktivně, ta se stává naprosto přirozenou součástí hodin.

Pro tento školní rok jsme vypracovali projekt „ Metodou CLIL ke zlepšení jazykových dovedností“, který je financován z programu Evropské Unie ERASMUS +, a nám má pomoci v rozšíření této metody do jiných předmětů i do hodin na 1. stupni. V rámci projektu se koordinátorka zúčastnila dvoutýdenního metodického školení „ Využití metody CLIL a informačních technologií pro učitele pracující metodou CLIL v zahraničí“.

CLIL Methodology and ICT Tools for teachers working with CLIL - Malta 19. 8. - 30.8. 2019

IMG 20190830 WA0002

IMG 20190820 090514 (1)

IMG 20190823 102138

IMG 20190830 133739