Pro některé žáky naší školy byl letošní návrat do lavic opravdu výjimečný.  Ve čtvrtek  2. září se v obřadní síni Městského úřadu v Táboře konalo předávání certifikátů  dokládajících složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Cambridge English. Za přítomnosti rodičů a kamarádů je děti převzaly z rukou Ing. Michaely Bébrové, zástupkyně ředitele Evropského centra jazykových zkoušek v Českých Budějovicích.

Žáci naší školy se na složení zkoušek z anglického jazyka pečlivě připravovali během loňského školního roku pod vedením vyučujících anglického jazyka.  Přestože  jsme byli nuceni všechny kurzy převést  na online výuku, děti předvedly při červnových zkouškách perfektní výkon.

Také letos nabízíme našim žákům přípravné kurzy vedoucí ke složení zkoušek Cambridge English. Věříme tedy, že se i za rok sejdeme  při tomto slavnostním aktu, který je pro děti zaslouženou odměnou za jejich celoroční snahu a za odvahu, s jakou absolvovaly svou první velkou zkoušku. Všem úspěšným absolventům kurzu srdečně blahopřejeme a těšíme se na setkání v novém školním roce.

Hana Prošková a Stanislava Bělohlavová, vyučující AJ

800A67D8 23FE 4F81 B666 3A91A136AB97

C501044E 0305 41F8 9C8F ADD221AD3BBD