Žáci jazykových tříd mají možnost přihlásit se do přípravných kurzů Cambridge English. Informace i přihlášku obdrželi v hodině angličtiny. V případě zájmu odevzdejte přihlášku do 30.9. vyučujícím AJ.

Podrobnější informace na www.lepsianglictina.cz