Pro některé žáky naší školy byl letošní návrat do lavic opravdu výjimečný .  Ve čtvrtek  3. září se v obřadní síni Městského úřadu v Táboře konalo předávání certifikátů  dokládajících složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Cambridge English. Za přítomnosti rodičů a kamarádů je děti převzaly z rukou Ing. Michaely Bébrové, zástupkyně ředitele Evropského centra jazykových zkoušek v Českých Budějovicích, a starosty města Tábora Ing. Štěpána Pavlíka.

Žáci naší školy se na složení zkoušek z anglického jazyka pečlivě připravovali během loňského školního roku pod vedením vyučujících anglického jazyka.  Přestože jsme všechny kurzy museli na jaře převést na online výuku, děti předvedly při červnových zkouškách perfektní výkon. Několik osmáků dosáhlo dokonce jazykové úrovně B1, za což jim patří obrovská gratulace. Ani jejich mladší spolužáci však nezůstali pozadu a dokázali, že ani oni se ve světě neztratí J.

Také letos nabízíme dětem přípravné kurzy vedoucí ke složení zkoušek Cambridge English. Věříme tedy, že se i za rok sejdeme  při tomto slavnostním aktu, který je pro žáky zaslouženou odměnou za jejich celoroční snahu a za odvahu, s jakou absolvovali svou první velkou zkoušku. Všem úspěšným absolventům kurzu srdečně blahopřejeme a těšíme se na setkání v novém školním roce.

Hana Prošková a Stanislava Bělohlavová, vyučující AJ

IMG 0383