V úterý 10. 10. 2017 jsme navštívili divadelní představení Frau Holle, Paní Zima, které se konalo v rámci Galli Theater  Festival 2017 v Českých Budějovicích.

Ráno jsme se sešli v 8:40 na vlakovém nádraží. Cesta nám příjemně ubíhala. Před představením jsme měli kratší rozchod v obchodním centru Mercury. Poté už jsme zamířili k Malé scéně Metropol. Pohádku hráli dva herci, rodilí mluvčí, takže jejich němčina byla brilantní. Diváci z publika byli zapojováni do hry. Hra tak dostala celkem vtipný náboj. Byla určená pro 9. třídy základních škol a 1. ročníky středních škol.

Na zpáteční cestě k vlaku jsme zašli ještě   do McDonald, ale tam jsme se příliš v cizích jazycích neprocvičili. Spíš jsme obhlédli gastronomii „Nového světa“, která u nás vzkvétá -  nedaleko bylo i KFC J.

Doufáme, že se podobná akce bude opakovat a děkujeme paní učitelce Blažkové a paní učitelce Čulíkové za přípravu a organizaci.

                                                                         Ažběta Valešová, žákyně 9.B 

                                                                         ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi

20171010 113355

Úterý 5. září bylo pro některé žáky ze Základní a Mateřské školy Tábor náměstí Mikuláše z Husi zvláštním dnem. Převzali si totiž svůj první certifikát o složení prestižní mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English. Slavnostní předání proběhlo tentokrát společně s ostatními táborskými absolventy v obřadní síni Městského úřadu v Táboře. Tento okamžik si nenechali ujít ani rodiče a ostatní příbuzní či kamarádi.

Škola již několikátým rokem spolupracuje s Evropským centrem jazykových zkoušek v Českých Budějovicích, a proto mají děti možnost přímo ve škole navštěvovat přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám a poté je absolvovat. Složení zkoušky dodává žákům sebedůvěru k využívání angličtiny, přináší jim povzbuzení a motivaci, aby pokračovali v dalším studiu a dosáhli vyšších kvalifikačních stupňů. Naše škola zároveň již druhým rokem využívá při výuce metodu CLIL (výuka školního předmětu prostřednictvím anglického jazyka). Děti se tedy naučí používat angličtinu v přirozených situacích a začnou v něm plynule komunikovat.

V letošním školním roce škola rozšířila nabídku přípravných kurzů k mezinárodním zkouškám již pro žáky od čtvrtých ročníků. Doufáme tedy, že se opět za rok sejdeme s úspěšnými studenty při dalším slavnostním předávání certifikátů.

Mgr. Stanislava Bělohlavová, Mgr. Hana Prošková – vyučující anglického jazyka

IMG 0616

Active English Week je anglický program, kterého se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd základní školy na náměstí Mikuláše z Husi. Tento program měl žákům pomoci zábavnou formou ke zlepšení vyjadřování v anglickém jazyce i ke zlepšení gramatiky.

V letošním školním roce přijeli čtyři lektoři z anglicky mluvících zemí, během týdne jsme poznali rozdíly mezi anglickou a americkou angličtinou. Shaun s Ianem byli ze Skotska, Sam z Anglie a Alexander z Kalifornie.  Sam byl velice společenský a s úžasnou schopností vysvětlit jakýkoli pojem či neznámé slovíčko vtipným způsobem.  Alexander nás, kromě jiného, naučil tancovat salsu a měl největší smysl pro humor. Ian, nejstarší z lektorů, bral výuku vážně a potrpěl si nejvíce na výslovnost a správnou gramatiku.

Většina z nás se obávala, že neporozumí, ale opak byl pravdou. Výuka probíhala formou her, tance a zábavy. Během celého týdne jsme se s rodilými mluvčími spřátelili, stále jsme v kontaktu, stýská se nám a doufáme, že se za námi zase přijedou podívat.

                                                                                                                       Žáci 8. C.

Před celou akcí jsem nečekal nic zábavného. Myslel jsem si, že to bude každý den to samé a radost jsem měl pouze z pocitu, že se následující týden nebudu muset učit. Opak byl však pravdou. Naučili jsme se mnoho užitečného. Byl to ten nejlepší týden z celého roku a svůj certifikát si pečlivě vystavím.

                                                                                                   M. P. 9. B

Každoročně se na naší škole pořádá Active Week neboli týden s rodilými mluvčími. Ten letošní se mi líbil víc než minulý rok. Většinou tam byli mladí lidé, se kterými byla legrace a pořád jsme měli o čem mluvit. Kdybych mohla zůstat na této škole, určitě bych se přihlásila i příště.

                                                                                                    K. B. 9. B

Každý den jsme se zábavnou formou učili angličtinu, hráli hry, soutěže, ale i psali o tom, co budeme dělat o prázdninách. Lektoři měli každou hodinu skvěle připravenou a týden jsme si moc užili.

                                                                                                   J. T. 9. B

IMG 8256IMG 8264

V letošním školním roce se při výuce předmětu výchova k občanství v 6. ročníku používá metoda CLIL. Jedná se o vyučovací metodu založenou na výuce školního předmětu prostřednictvím anglického jazyka, takže si žák osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.

Tato metoda vede žáky k tomu, že se naučí používat angličtinu v přirozených situacích, a ne v uměle vytvořených, zároveň se přestanou bát jazyk používat a začnou v něm plynule komunikovat.

s

V letošním školním roce mají žáci možnost připravit se ve spolupráci s Evropským jazykovým centrem v Českých Budějovicích k mezinárodním zkouškám z angličtiny na naší škole.

Přípravný kurz ke zkoušce Flyers - úterý 7:00 - 7:45 - Mgr. Hana Prošková

Přípravný kurz ke zkoušce KET - úterý 7:00 - 7:45 - Mgr. Stanislava Bělohlavová