lepsianglictina1

lepsianglictina2

Tyto třídy se od 6. ročníku učí jako první jazyk angličtinu v rozsahu 3 vyučovacích hodin, druhému jazyku v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně. Žáci mají na výběr německý, ruský a francouzský jazyk. Třídy se naplňují do maximálního počtu 30 žáků, podmínkou přijetí je úspěšné zvládnutí testu.

V týdnu od 26.2. do 2.3. v osmých a devátých ročnících proběhl Active Week – týden, kdy k nám do školy opět zavítali rodilí mluvčí z anglicky mluvících zemí. Tentokrát to byl Jon z Ameriky, Cian z Irska, Craig z Anglie a Sára z Austrálie. Díky tomu, že každý pocházel odjinud, poznali jsme různé anglické přízvuky a také jsme se dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací o jejich zemích. Angličtinu jsme si procvičili formou zábavných her a různých projektů. Lektoři byli sympatičtí, hodní a byla s nimi zábava. Já osobně bych si týden ráda zopakovala.

                                                                                                Bára P. 9.C

Líbilo se mi, jak nás naši učitelé pro Active Week vedli k tomu, abychom mluvili anglicky nejen s nimi, ale hlavně mezi sebou. Hráli s námi velice zajímavé hry, jak na mluvení, psaní a naše znalosti, ale také nám vysvětlili některé rozdíly mezi jejich jazyky a také rozšířili naši slovní zásobu. Škoda jen, že jsme některé aktivity nestihli z časových důvodů dokončit.

                                                                                               Martina Č. 8.B

Na anglickém týdnu se mi líbilo, že vše probíhalo formou her. Jsem ráda, že všichni lektoři byli příjemní a snažili se nám vše vysvětlit.

                                                                                                 Verča J. 8.C

Ten týden byl úžasný, angličtí učitelé byli velmi milí, hodní a zábavní. Nikdy na to nezapomenu a byla to pro mě veliká inspirace.

                                                                                                  Kája 8.C

Mně osobně se Active Week moc líbil. Všichni lektoři mi přišli zábavní, bylo jim dobře rozumět a byli hodně ochotní a milí. Přijde mi, že se při tomto týdnu učíme angličtinu trochu jinou formou, než je možné při běžných hodinách. Jelikož byl každý lektor odjinud, tak jsme mohli procvičovat odlišnosti jejich přízvuku.

                                                                                                  Bětka V, 9.B

Active Week jsme prožili již po druhé. Minulý rok jsme si doslova zamilovali naše rodilé mluvčí a chtěli, aby přijeli i tento rok. Nakonec jsme byli za Sáru, Craiga, Ciana a Jona moc rádi. Jon vypadal jako přísný učitel, ale „vyklubal“ se z něj vtipný pán, který si nás hned oblíbil. Sára byla moc krásná Australanka, která nám povídala o své zemi a také nám prozradila některé slangové výrazy. Craig se ze začátku snažil být vážný, ale brzy jsme ho rozesmáli a hráli jsme hry. A Cian nás zavedl do světa gramatiky, ale také jsme si s ním vymýšleli vlastní země a reklamy. Byl to úžasný týden  plný zábavy, po kterém nám zbyly krásné vzpomínky, certifikát, fotky s mluvčími a nová přátelství na Facebooku.

                                                                                                  Sára B. 9.C

V úterý 10. 10. 2017 jsme navštívili divadelní představení Frau Holle, Paní Zima, které se konalo v rámci Galli Theater  Festival 2017 v Českých Budějovicích.

Ráno jsme se sešli v 8:40 na vlakovém nádraží. Cesta nám příjemně ubíhala. Před představením jsme měli kratší rozchod v obchodním centru Mercury. Poté už jsme zamířili k Malé scéně Metropol. Pohádku hráli dva herci, rodilí mluvčí, takže jejich němčina byla brilantní. Diváci z publika byli zapojováni do hry. Hra tak dostala celkem vtipný náboj. Byla určená pro 9. třídy základních škol a 1. ročníky středních škol.

Na zpáteční cestě k vlaku jsme zašli ještě   do McDonald, ale tam jsme se příliš v cizích jazycích neprocvičili. Spíš jsme obhlédli gastronomii „Nového světa“, která u nás vzkvétá -  nedaleko bylo i KFC J.

Doufáme, že se podobná akce bude opakovat a děkujeme paní učitelce Blažkové a paní učitelce Čulíkové za přípravu a organizaci.

                                                                         Ažběta Valešová, žákyně 9.B 

                                                                         ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi

20171010 113355

Úterý 5. září bylo pro některé žáky ze Základní a Mateřské školy Tábor náměstí Mikuláše z Husi zvláštním dnem. Převzali si totiž svůj první certifikát o složení prestižní mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English. Slavnostní předání proběhlo tentokrát společně s ostatními táborskými absolventy v obřadní síni Městského úřadu v Táboře. Tento okamžik si nenechali ujít ani rodiče a ostatní příbuzní či kamarádi.

Škola již několikátým rokem spolupracuje s Evropským centrem jazykových zkoušek v Českých Budějovicích, a proto mají děti možnost přímo ve škole navštěvovat přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám a poté je absolvovat. Složení zkoušky dodává žákům sebedůvěru k využívání angličtiny, přináší jim povzbuzení a motivaci, aby pokračovali v dalším studiu a dosáhli vyšších kvalifikačních stupňů. Naše škola zároveň již druhým rokem využívá při výuce metodu CLIL (výuka školního předmětu prostřednictvím anglického jazyka). Děti se tedy naučí používat angličtinu v přirozených situacích a začnou v něm plynule komunikovat.

V letošním školním roce škola rozšířila nabídku přípravných kurzů k mezinárodním zkouškám již pro žáky od čtvrtých ročníků. Doufáme tedy, že se opět za rok sejdeme s úspěšnými studenty při dalším slavnostním předávání certifikátů.

Mgr. Stanislava Bělohlavová, Mgr. Hana Prošková – vyučující anglického jazyka

IMG 0616