Od školního roku 2020 – 2021 zavádíme na naší škole elektronické žákovské knížky. Papírové notýsky jsou ponechány v 1. a 2. třídě, ale i zde mají rodiče možnost používat formu elektronickou. Dne 1. 9. žáci obdrží informace, návod a přihlašovací údaje pro rodiče. Žádáme o jejich aktivaci do 15. 9. Veškerá komunikace mezi školou a rodiči včetně omlouvání absencí žáků a žádostí o uvolnění bude probíhat touto formou.

https://aplikace.skolaonline.cz/RegistraceUziv/App/KRU001_PodminkyUzivani.aspx

Informace ke školní docházce ve školním roce 2020 – 2021

  1. Každý žák po příchodu do školní budovy použije desinfekci umístěnou na chodbě nebo ve třídě.
  2. Přecházení do jiných učeben je omezené, ve většině předmětů žáci zůstávají v kmenové třídě.
  3. Pohyb po budově školy je také omezen, žáci se zdržují ve své učebně, na chodbách se neshlukují.
  4. Do školní jídelny žáci vstupují po jednotlivých třídách podle časového harmonogramu. V jídelně sedí na určených místech, nemísí se s jinými třídami, respektují pokyny dozoru.
  5. Žáci budou opakovaně poučováni o dodržování zásad osobní hygieny.
  6. Žáci ani jiné osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy.
  7. Vstup do školní budovy a pobyt v ní ostatní osoby omezí na dobu nezbytně nutnou.

Základní a mateřská škola Tábor, Mikuláše z Husi 45, se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (http://www.zsmikulasezhusi.cz/)

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Další formáty

Na internetových stránkách mohou být informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 12.8.2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Základní a mateřská škola Tábor, Mikuláše z Husi 45
nám. Mikuláše z Husi 45
390 01 Tábor

tel: 381 200 401

ISDS: kr8mib4
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt na technického konzultanta

Mgr. Martin Korous
+420 606 522 128
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, nejsou shromažďovány ani zpracovávány osobní údaje uživatelů.

Veškeré zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Základní a mateřská škola Tábor, Mikuláše z Husi 45.

Zpracovatelem je společnost Mgr. Roman Věžník

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Bc. Jiří Kubela, mobil: +420 725 980 725, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu. Podrobnější informace získáte na níže uvedeném kontaktu na správce webu.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

 

Kontakt na technického konzultanta webu

Máte-li k uvedeným informacím dotaz, obraťte se na správce obsahu těchto webových stránek nebo na společnost Mgr. Martin Korous, která je dodavatelem technologií umožňujících provoz těchto webových stránek.

Mgr. Martin Korous, tel. +420 606 522 128, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web http://www.markonet.cz/

BYL jsem v oblasti nového koronaviru a

MÁM projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost)

Rizikový pobyt = Minulých 14 dní v oblasti nákazy novým koronavirem (celá pevninská Čína, severní Itálie – Lombardsko, Benátsko, Jižní Korea, Írán, Japonsko + další postižené oblasti podle měnící se epidemiologické situace) nebo přestup na velkých letištích v Číně:

 -     Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi

 -     Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu

 -     Při kašli se zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce!!!   

-     Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře. Mimo pracovní dobu kontaktujte lékaře na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656.

-     Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!  

BYL jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru a

NEMÁM projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost):

-      Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (KHS) na tel. 387 712 210 nebo 387 712 320, které rozhodne o příslušných protiepidemických opatření včetně karantény.

-      Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho vystavení potvrzení o nařízení karantény

-      Po celou inkubační dobu – 14 dnů od možné nákazy zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.

-      Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu

-      Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky lékaře Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656

-      Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!!!           

Jihočeský kraj zřídili informační telefonní linku pro veřejnost 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů.