Někteří žáci naší školy si první dny školního roku užili ve slavnostní atmosféře. Ve středu 4. září se v obřadní síni Městského úřadu v Táboře konalo předávání certifikátů  dokládajících složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Cambridge English. Za přítomnosti rodičů a kamarádů je děti převzaly z rukou Ing. Michaely Bébrové, zástupkyně ředitele Evropského centra jazykových zkoušek v Českých Budějovicích, a starosty města Tábora Ing. Štěpána Pavlíka.

Žáci naší školy se na složení zkoušek z anglického jazyka pečlivě připravovali během loňského školního roku. Také letos nabízíme dětem přípravné kurzy vedoucí ke složení zkoušek Cambridge English. Věříme tedy, že se i za rok sejdeme  při tomto slavnostním aktu, který je pro žáky zaslouženou odměnou za jejich celoroční snahu a za odvahu, s jakou absolvovali svou první velkou zkoušku. Všem úspěšným absolventům kurzu srdečně blahopřejeme a těšíme se na setkání v novém školním roce.

Fotografie ze slavnostního předávání naleznete ve fotogalerii.

Vyučující anglického jazyka

P9048706

Závazná přihláška ke stažení a tisku v sekci - Pro rodiče a děti - Dokumenty ke stažení - ostatní dokumenty 

Prihlaska

11. a 13. 6. jsme se šesťáky absolvovali Biologický kurz v přírodě. Vyrazili jsme od školy v 8hodin ráno směrem ke Švehlovu mostu a kolem řeky Lesoparkem Pintovka.

Žáci se rozdělili do pracovních skupin a snažili se získávat body při plnění různých fyzických i vědomostních úkolů v přírodě. Při hře „kimovka“ si děti procvičily krátkodobou optickou paměť, při provádění lesem poslepu šlo zase o obratnost a vzájemnou důvěru mezi kamarády-průvodci.

 Děti si také mohly poslechnout čilý ruch v mraveništi fonendoskopem, nalovit si larvy chrostíků v potoce ve Vlčím dole, v Horeckém rybníčku nachytat nějaké vodní živočichy do sítěk a v neposlední řadě se také vykoupat, letní teploty nás totiž provázely celý den. Ve čtvrtek jsme měli větší štěstí, děti chytly třeba skokana hnědého, škebli rybničnou, larvy šidélek, potápníka, larvu komára. V úterý jsme zase vyrušili volavku, nalovili plovatku bahenní, bruslařku.

Po celou dobu jsme se snažili zapamatovat si co nejvíce druhů rostlin a živočichů, které děti v závěru poznávaly s určovacími klíči.

Ve čtvrtek jsme se s dětmi staly svědky dramatické události neboli hnízdního parazitismu v přímém přenosu – při lovení larev chrostíků nám téměř na hlavy vypadla 3 ptačí mláďata, která byla zrovna vyhozena z hnízda vetřelcem – mládětem kukačky obecné.

Vítězné skupiny dostaly za odměnu osvěžující nanuky a kolem 14. hod jsme se vrátili se všemi ke Kotnovu. Akce se nám povedla a těšíme se zase příští rok.                         

Učitelky přírodopisu Zuzana Hejná a Markéta Abazidová