Pátek 15. listopadu tohoto roku byl vyučovací den na Základní škole Mikuláše z Husi zahájen písní Modlitba pro Martu a proslovem, jenž nám připomněl významné mezníky na cestě k demokracii.

Učebna výtvarné výchovy se změnila v „síň tradic“ s „rudým koutkem“. Za pomoci samotných žáků, jejich rodičů a učitelů se podařilo dát dohromady dokumenty a předměty, které chlapcům a děvčatům přiblížily dobu totality.

Další fotografie a dokumenty směřovaly k sametové revoluci – počátku obnovení demokracie v naší zemi v čele s Václavem Havlem.

Součástí projektového dne bylo mj. také promítání filmu o této přelomové době a následné diskuze. Projektový den vyvrcholil živým obrazem symbolu srdce v barvách trikolory, který vytvořili žáci naší školy.

                                                                       p. uč. Nechvátal

17.11

Bližší nformace v sekci - pro rodiče a děti - informace pro 9. třídu

V termínu 16.-20.9.2019 proběhlo jako každý školní rok cyklosoustředění  žáků 8.AB a několika deváťáků. Z Tábora jsme se po vlastní ose přesunuli do Blatnice u Pojbuk. Protože nám přálo počasí, tak jsme cestu zvládli v klidu a pohodě. Celý týden jsme na kolech prozkoumávali okolí Pacova a Pojbuk. Najezdili jsme celkem cca 170 km a užili si plno legrace. Rána byla sice chladnější, ale protože byly všude kolem kopce, tak jsme se na kolech pěkně zahřáli.

Velkou pochvalu si zaslouží celá skupina, protože tempo na kolech občas připomínalo závodní peloton.

IMG 20190918 114002