Školní psycholog: Mgr. Nakonečný
E-mail: kancelarTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 381 25 20 57, 778 707 676

Termíny školního psychologa ve školním roce 2017 - 2018:

pondělí až čtvrtek

7:30 -14:30 nebo po telefonické domlu

 Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45

náměstí Mikuláše z Husi 45 I 390 01 Tábor

Školní psycholog 

Diagnostika, depistáž

-          spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělání

-          depistáž specifických poruch učení

-          pedagogická diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků

-          depistáž a diagnostika nadaných dětí

-          zjišťování sociálního klimatu ve třídě (pedagogicko-psychologický přístup)

-          screening, ankety, dotazníky ve škole a školní sociometrie

-          depistáž žáků se sociálním znevýhodněním

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 -          péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení)

-          individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)

-          krizová intervence a zpracování krize pro žáky s rodiči a pedagogické pracovníky

-          prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, konzultace)

-          techniky a hygiena učení určená pro žáky

-          skupinová s komunitní práce s žáky

-          koordinace preventivní práce ve třídě

-          podpora spolupráce třídy a třídního učitele

-          individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání

-          konzultace s rodiči (popř. zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí

-          pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí

Metodická práce a vzdělávací činnost

 -          participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základní ho vzdělávání

-          metodická pomoc třídním učitelům

-          metodická pomoc pedagogickým pracovníkům při přípravě vyrovnávacích opatření žáků se sociálním znevýhodněním a žáků se zdravotním znevýhodněním

-          vyžádané konzultace a metodické vedení pro pedagogické pracovníky

-          účast na pracovních poradách školy

-          koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence) a mimo školu ( školské a zdravotnické poradenské zařízení, neziskové organizace zabývající se školou a mládeží, atd.)

-          participace na přípravě přijímacích řízení k dalšímu vzdělávání ve střední škole

-          metodická intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu obecně k výše uvedeným tématům prezentační a informační činnosti ve škole, dále besedy a osvěta (např. zákonným zástupcům u zápisů do 1. ročníku školy)

V Táboře dne 1.9.2016