Již patnáctým rokem pořádáme ve školní družině v době masopustu karneval.

Tento rok zazněly tělocvičnou vedle oblíbených písní i melodie z muzikálu Tři mušketýři. A není divu, vždyť  

jich bylo stejně jako nás…. Čtyři…..

Za hodinu a půl, kterou máme v poslední době vyměřenou, stačíme udělat společné fotografie, vyhlásit  

a odměnit nej… masky, zatančit si a v kole štěstí vylosovat šťastlivce. Letos si ještě odvážlivci zazpívali do mikrofonu a vedlo se jim.

Děkuji DJ Markovi a Jiřímu Svobodovým za prima melodie a věřím, že za rok nás nenechají na holičkách.