Na tento týden jsme se těšili hodně. Již od prosince jsme věděli, že do Tábora zavítá první (a zatím nadlouho jediný) československý kosmonaut Vladimír Remek. S několika rodiči jsme v kinosále Svět obsadili druhou a půlku třetí řady. Vstup byl symbolický 30,- Kč. Vyprávění a odpovídání na otázky bylo tak zajímavé, že čas rychle uběhl. Protože od osmé hodiny večerní probíhal tradiční program, přesunuli se všichni do předsálí. Zde pan Remek podepisoval fotografie, fotil se a neustále povídal. Předsálí se vylidnilo v půl deváté. Bylo to moc příjemné setkání.

Ve čtvrtek si děti na výstavě „Hvězdy stříbrného plátna“ připomenuly filmy a herce

 z meziválečného období. Do pracovních listů doplňovaly jména, příjmení a data narození a úmrtí herců a hereček. Pak k fotografiím přiřazovaly jména. Všichni vše stihli ve vyměřeném čase. Jak byli úspěšní, se dozvěděli hned při kontrole.

Páteční odpoledne jsme přivítali kamarády z Mareďáku. „Kdo dostal vodu na Tábor?“ Sešli jsme se u Střelnice, popovídali o Jordánu a začali hledat odpověď, která byla v tajence. Když jsme našli vodárenskou věž a kašny se schovanými písmeny, mohly děti říci odpověď, která zněla „rurmajstr“ mistr Jan,  muž, který díky důmyslnému přečerpávajícímu systému dokázal vytlačit vodu  z mlýna pod Jordánem do výše 32 metrů do vodárenské věže. Počasí přálo a vše se vydařilo. Těšíme se na další setkání. Tentokrát pojedeme na Mareďák my.

Sobota byla také slunečná. Pro Sobotníky s názvem „Táborské opevnění“ jsme si lepší počasí nemohli přát. S paní Magdou Martínkovou jsme se vydali od Pražské brány po obvodu opevnění. Přes Tržní náměstí, sady, abychom cestou doplňovali tajenku a u Bechyňské brány zjistili, že slovo, které jsme hledali, bylo parkán – prostor mezi hradbami. Celou cestu si děti připomněly v muzeu

 u plastické makety Tábora. Byla to příjemná a hezká procházka.

20150101 110915