2.10.   pátek      Botanická zahrada- pocitový chodníček        13:30 – 15:30 hod  
                                    návrat do družiny do 16:00 hod      
2.10.   pátek      Kino – Pinocchio      100 min.   120,-Kč                  17:00 -  18:50 hod  
7.10.  středa       Knihovna – vyznáte se v nové knihovně?               14:00 – 15:30 hod  
9.10.  pátek       Jan Žižka 11.10. 1424 – práce s modelínou      
12.10.  pondělí    Botanická zahrada – Výstava hub   10,-Kč            13:00 – 14:30 hod  
13.10.  úterý        Muzeum – bádáme s Gábinou                                  13:00 – 14:30 hod   
14.10.  středa      Historie vojenství v Táboře                                       14:00 – 17:00 hod  
15.10.  čtvrtek     Den archeologie pro děti – pracovní oblečení s sebou    16:30 - 18:30 hod  
21.10.  středa      Historie vojenství v Táboře                                       14:00 - 17:00 hod  
24.10.  sobota     Dobytí Hradiště – nová expozice v Bechyňské bráně, 10:00 – 19:00 hod  
                                    doprovodný program, středověké tržiště, interaktivní hra      
                                    vaříme si oběd, proto 60,-Kč      
27.10.  úterý        Vyhlášení jednotlivců a družstev za říjen      
Každé úterý děti pracují na literární soutěži,      
každý čtvrtek máme sportovní odpoledne.      
Nezapomeňte sbírat žaludy, kaštany a pečivo pro zvířátka – sbíráme do konce října  
Na každou akci je povinná rouška.      
O akci, o kterou máte zájem, zakroužkujte. Odevzdat do úterý 29.9.    
                                                                                                              Děkuji

Provoz SD 1

Přihlášky - vedlejší prázdniny 2020/2021.doc

Po dlouhé době jsme se vypravili do botanické zahrady.  Nejprve děti vyplňovaly pracovní sešit, při kterém se občas zapotily. Otázky byly záludné a za pomoci paní Ing. Šiškové to dal každý. Druhá část pobytu v zahradě děti úplně pohltila. Rozdělily se do tří družstev a rozprchly se po zahradě. Do kbelíků sbíraly přírodniny, které sypaly do částí pocitového chodníčku. Šišky, bukvice a žaludy naplnily tři části chodníčku. Při další návštěvě budou děti pokračovat v jeho obnově.

Odpoledne děti zavítaly do kina na pohádkový příběh „ Princezna zakletá v čase“. Doporučujeme.

IMG 1706

Když se objevila upoutávka muzea s tématem „ Mniši jsou tišší“, zaujalo nás to.

Ve čtvrtek po šestnácté hodině se několik dětí ze školní družiny vypravilo do Rajského dvora. U „ bosáka“ ( bosí augustiniáni )  si dvojice soutěžících vyzvedli plánky a mnich jim vysvětlil pravidla. Na mapce pak hledali stanoviště, kde se dozvěděli zajímavosti o vzniku a historii kláštera a o činnosti mnichů v Táboře. Pak plnili úkoly a výsledky doplňovali do tajenky. Na posledním stanovišti se opět potkali s mnichem. Z indícií, které získali v průběhu hry, měli za úkol říci, co je za věc v tajence. Důležité bylo logické myšlení, pozornost a cit pro detail. Kdo vyluštil tajenku, došel si do sklepa, kde svítily pouze svíčky, pro odměnu – ruličku s velmi zajímavými citáty. Hodina a půl utekla neuvěřitelně rychle a děti si to moc užily. Děkuji všem z muzea, kteří se na realizaci tohoto odpoledne podíleli.

IMG 1657

zaludy