Poslední školní měsíc je ve znamení těšení se na prázdniny a mnozí jedou z posledních sil. To neplatí u nás v družině. Předposlední červnový týden neměly děti čas se nudit, natož zlobit.

V pondělí se vyhlašovaly výsledky již jedenáctého ročníku Běhu do Střelnických schodů. Nejrychlejší nohy měl Engi z páté třídy, který byl nahoře za 15,15 s a nechyběla ani odměna pro nejrychlejší děvče Nikolku ze třetí třídy za 19,2 s, Zvláštní cenu si odnesla Rozárka z první třídy, která do schodů běhala v holínkách. Běhalo celkem 52 dětí. Odměnu získal každý běžec a ti, kteří stáli na stupíncích vítězů, si vedle sladkých medailí, odnášeli ceny, které dodalo Sdružení rodičů a přátel školy, jež pracuje při naší škole.

V úterý si druháčci zasportovali. Soutěžili v kroketu a v pétanque.

Ve středu děti navštívily knihovnu dvakrát. Odpoledne s Andrejkou vytvářely mapu. Na archy papíru domalovávaly vodovými barvami domy, zeleň, řeky… Vznikla pěkná mapa Tábora. Večer jsme se těšili na pana Halouska a na povídání o prvních krocích po Měsíci.

Ve čtvrtek a v pátek se děti věnovaly doplňování Indiánského zápisníku.

Víkendová neděle byla opět pod vedením Sdružení rodičů a přátel školy. Zájemci z řad dětí z prvního stupně se vydali na celý den na Hlubokou na Ohradu, kde se zúčastnili Národní myslivecké slavnosti. Program byl pestrý, kdy děti plnily úkoly až na dvaceti stanovištích. Nechyběla návštěva zámku a zoologické zahrady. Výlet se vydařil. Tak zase někdy.

To byl předposlední týden v červnu.

Poslední červnovou středu se sešla všechna oddělení školní družiny, aby se dozvěděla, jak dopadl celoroční sběr Pet víček a hliníku.

Sbíralo 32 sběračů, kteří donesli dohromady 93 kg. Odměnou jim byly dárečky, čokoláda a nanuky.

Smyslem tohoto sběru bylo a je, aby děti pokračovaly s tříděním i doma, a tak přispívaly k ochraně životního prostředí. Děkuji všem sběračům.

IMG 6045

Děti si tento týden opravdu užily. Nacvičování programu, sportování v družině a akce mimo družinu.

V Divadle Oskara Nedbala malovaly výstavu fotografií Lukáše Bláhy. Byly to černobílé fotografie a místa, která na nich děti spatřily, jim nebyla neznámá. Poznávaly na nich zákoutí nejen starého, ale i nového Tábora. Každý si vybral a pustil se do malování. Kdo nestihl, mohl pokračovat v družině.

Ve čtvrtek se vydaly i s country kroužkem do nemocnice na oddělení NP, kde potěšily svým vystoupením nejen pacienty, ale i personál. Program byl zaměřen na blížící se prázdniny a krásné počasí. 

Oddělením zněly písničky, básničky, pacienti si také zasoutěžili v luštění hádanek a viděli i tanečky a krátká divadélka. Děti rozdaly dárečky. Jako poděkování za svoje výkony dostaly osvěžující nanuky a pití. Odpoledne se vydařilo.

V pátek se děti z  I. oddělení vydaly do botanické zahrady. Čekalo je zde neobyčejné malování. Na pětilitrové skleněné lahve malovaly květinové výjevy. Jak říkala paní Ing. Šišková, budou sloužit jako obaly na růže, které se v zahradě budou vystavovat v polovině července. Vystavovaných růží bude okolo 240 kusů. Dětem se podařilo za hodinu a půl namalovat čtyřicet tři lahví. Obaly se zdařily.

Tak to byl druhý týden v červnu.

IMG 6017

Na čtvrtek 23.5. se děti ze družiny moc těšily.

Poslední setkání s kamarády z Klíčku pro „ Pavoučky z Klášteráku“ dopadlo výborně. Z kuželkového turnaje si odnesly putovní pohár. Bylo tak nasnadě, jak dopadne měření sil v jízdě na kole po velkém oválu na Komoře. Čekali je zde soupeři nejen z Klíčku ale i z Domova Petra Mačkov a z Denního stacionáře Strakonice.

Poslední dva roky byly děti třetí, a proto když jsme viděli soupeře, v duchu jsme si přáli, abychom třetí místo obhájili. Druhákům a čtvrťákům přišli pomoci i kluci, kteří již do družiny nechodí, ale rádi se vždy našich akcí účastní jako „ za mlada“.

Při konečném vyhlašování jsme nevěřili vlastním uším. Když jsme nebyli čtvrtí ani třetí, radovali jsme se z místa druhého. Jaké ale bylo překvapení, když na Pavoučky zbyl ten nejvyšší stupínek. Radost se nedala popsat.

Tento rok nám přeje. Druhý pohár za 1. místo. Moc děkuji všem závodníkům, vždyť jen projet velký ovál co nejrychleji je velká odvaha a vypětí. Uvidíme za rok.

Děkuji panu Kamilovi Sixtovi a jeho spolupracovníkům za organizaci. Věřím, že se opět uvidíme na další akci Klíčku.

IMG 5627

Páteční květnové odpoledne se děti ze všech oddělení školní družiny oddávaly soutěžím.

No, aby ne. Vždyť v sobotu byl MDD. Počasí přálo, a tak dvě hodiny na čerstvém vzduchu soutěžily v kuriózních disciplínách, např. slalom s plácačkou na mouchy, která postrkovala nafouklý balónek, slalom ve velkých papírových nohách, prolézání obručí bez pomocí rukou a jiné hry. Každá soutěž byla bodována od 1- 3 a nakonec se vše sečetlo a čekalo se na vyhlášení. Řeklo by se: tři družstva, tři místa, ale to, co jsme uslyšeli, nikdo nečekal. Všechna tři družstva měla stejný počet bodů. Vítězem byl každý. Sladké odměny a dobrý pocit z odpoledne si odnášeli všichni sportovci. A to byl hlavní cíl tohoto odpoledne. Děkuji paní vychovatelce Daně Novotné za organizaci a realizaci celého odpoledne.

IMG 5813

V pátek 7. června přijeli za dětmi z I. oddělení ŠD z Klášteráku kamarádi z ŠD z Mareďáku.

V plánu byla soutěž o Fifince, Piňďovi, Bobíkovi a Myšpulínovi, kteří tento rok slaví padesát let. Komiksové postavičky, kterým vdech život pan Jaroslav Němeček, známe jako Čtyřlístek. Na čtyřech stanovištích si mohly děti vyzkoušet dovednosti našich oslavenců, jenže…. přišlo překvapení. Když se děti společně sešly na Tržním náměstí a splnily první úkol, překvapila nás paní vychovatelka Hana Vovsová zprávou, že se přesuneme o patro níž. V prostoru Velkého šance začali pracovníci záchranné stanice Penthea předvádět letové ukázky dravců. I přesto, že akci pořádalo Kontaktní centrum pro seniory, mohli jsme se s dětmi akce zúčastnit. Odvážní z řad seniorů i dětí si vyzkoušeli jaké to je, když vám přistane na levé ruce dravec. O každém dravci, který se prolétl nad hlavami diváků, se dozvěděli ještě mnoho zajímavostí.

Odpoledne bylo moc krásné, a tak o kamarádech z Čtyřlístku uslyší děti z obou družin až po prázdninách.

IMG 5885