Adresa: Dlouhá ulice 340, Tábor

Mateřská škola v Dlouhé ulici se nachází v klidné historické části města Tábora.     

  

Budova mateřské školy je dvoupodlažní s příjemným výhledem do Holečkových sadů.

 

            Součástí MŠ je prostorná terasa a atrium, kde je pro děti pískoviště, skluzavka a dětský dřevěný zahradní nábytek. Od jara do podzimu děti tráví

 

na terase většinu dne a mají tak dostatek pohybu na zdravém vzduchu.

 

            Děti využívají terasu i při odpoledních aktivitách.Velice příjemný je vchod z terasy přímo do Holečkových sadů, kam děti chodí na procházky .

 

            Kapacita MŠ je 56 dětí ve věku od 3 let. Děti jsou rozděleny do dvou tříd. S dětmi pracují  paní učitelky Hana Hořejší, Miroslava Kostrová, Olga Boháčová a Jitka Adámková.

 

            Strava pro děti se dováží z naší kmenové základní školy na náměstí Mikuláše z Husi. O vydávání jídla se stará  kuchařka  Martina Veselá.

 

            Školnicí na MŠ je paní Věra Havlíková.

 

Provozní doba MŠ je od  6:15 hodin do 16:30 hodin.             

 

            Mateřská škola je dostatečně vybavena hračkami a pomůckami, které přispívají k celkovému harmonickému rozvoji dětí. Prostor tříd umožňuje realizovat nejrůznější druhy spontánních, frontálních i skupinových činností.

 

            Nábytek ve třídách je přizpůsoben potřebám dětí. Děti si také mohou kdykoliv půjčit jakoukoliv hračku či pomůcku dle svého zájmu a potřeby.

 

            Každoročně je pro děti připravován bohatý a pestrý program. Za dětmi

 

do MŠ pravidelně přijíždí divadélko Zvoneček a klauni. Předškoláci navštěvují divadelní představení v táborském divadle.

 

            Dále pořádáme besídky, karneval, rozloučení s předškoláky, výlety, návštěvy výstav apod. Předškolákům každoročně nabízíme tyto kroužky: hudební, výtvarný, anglický, keramický a hru na zobcovou flétnu. Dětem

 

se špatnou výslovností pomáháme v logopedické péči.

 

            Neustále doplňujeme a využíváme nové pomůcky k rozvoji jemné motoriky, logického myšlení, soustředěnosti a pozornosti dětí. Zajišťujeme tak všestranný rozvoj dětí a dobrou připravenost pro vstup do základní školy.                         

 

            Děti se podílejí na výzdobě třídy a mateřské školy svými výtvarnými pracemi.

 

Naší snahou je, aby se děti do naší mateřské školy těšily, aby ji rády navštěvovaly a aby na ni rády vzpomínaly i ve starším věku.