Pátek 15. listopadu tohoto roku byl vyučovací den na Základní škole Mikuláše z Husi zahájen písní Modlitba pro Martu a proslovem, jenž nám připomněl významné mezníky na cestě k demokracii.

Učebna výtvarné výchovy se změnila v „síň tradic“ s „rudým koutkem“. Za pomoci samotných žáků, jejich rodičů a učitelů se podařilo dát dohromady dokumenty a předměty, které chlapcům a děvčatům přiblížily dobu totality.

Další fotografie a dokumenty směřovaly k sametové revoluci – počátku obnovení demokracie v naší zemi v čele s Václavem Havlem.

Součástí projektového dne bylo mj. také promítání filmu o této přelomové době a následné diskuze. Projektový den vyvrcholil živým obrazem symbolu srdce v barvách trikolory, který vytvořili žáci naší školy.

                                                                       p. uč. Nechvátal

17.11