Jako každý rok, tak i letos 28. října pan prezident ve Vladislavském sále Pražského hradu připomene nám všem významné výročí -  výročí vzniku samostatného Československa.

   Letos je to výročí obzvlášť významné. Uplynulo již sto let od památného  28.října, kdy se začaly psát dějiny samostatného státu Čechů a Slováků, kteří se vymanili z područí Rakouska – Uherska.

   U jeho zrodu stál Tomáš Garrigue Masaryk – první prezident (Osvoboditel), Milan Rastislav Štefánik - slovenský politik, Edvard Beneš – ministr zahraničních věcí, Karel Kramář – první předseda vlády, Alois Rašín – ministr financí.

      Letopočty, které tvoří hlavní milníky v historii naší země, často končí osmičkou: Byl to rok 1918 – vznik samostatného Československa

září 1938  -  podepsání Mnichovské dohody

únor 1948 – komunistický převrat pod vedením Klementa Gottwalda

srpen 1968 – okupace Československa armádami Varšavského paktu

       Další významné datum je rok 1989 – rok, kdy proběhla tzv. „sametová revolu-ce“, kdy skončila diktatura jedné strany a byl nastolen demokratický systém v čele s prezidentem Václavem Havlem.

     Rok 1993 znamenal v dějinách společného státu Čechů a Slováků významný mezník. Oba národy se rozhodly jít vlastní cestou. Vznikly dva samostatné státy: Česká republika a Slovenská republika. Stále však platí, že obyvatelé Slovenska patří k našim nejbližším přátelům.

      Pan prezident u příležitosti stého výročí vzniku Československa jako každo-ročně vyznamená osobnosti, které se svou prací nebo činy zasloužili o rozkvět naší vlasti. Snažme se o to, abychom i my svou prací přispívali k její, a tudíž i  naší krásné budoucnosti.