Středa 5. září byla pro některé žáky ze Základní a Mateřské školy Tábor náměstí Mikuláše z Husi zvláštním dnem. Převzali si totiž svůj první certifikát o složení prestižní mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English. Slavnostní předání proběhlo společně s ostatními táborskými absolventy v obřadní síni Městského úřadu v Táboře.

Škola již několikátým rokem spolupracuje s Evropským centrem jazykových zkoušek v Českých Budějovicích, a proto mají děti možnost přímo ve škole navštěvovat přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám a poté je absolvovat. Složení zkoušky dodává žákům sebedůvěru k využívání angličtiny, přináší jim povzbuzení a motivaci, aby pokračovali v dalším studiu a dosáhli vyšších kvalifikačních stupňů. Naše škola zároveň již třetím rokem využívá při výuce metodu CLIL (výuka školního předmětu prostřednictvím anglického jazyka). Děti se tedy naučí používat angličtinu v přirozených situacích a začnou v něm plynule komunikovat.

Škola nabízí přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám pro žáky od čtvrté až do deváté třídy. Doufáme tedy, že se opět za rok sejdeme s úspěšnými studenty při dalším slavnostním předávání certifikátů.

Mgr. Stanislava Bělohlavová, Mgr. Hana Prošková a Mgr. Štěpánka Jenčíková – vyučující anglického jazyka

foto