Informace k testovaní

Návod k použití

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Všichni žáci 1. až 9. ročníku mají distanční vzdělávání, vzdělávají se doma. Uzavřeny jsou mateřské školy v Čelkovicích a v Dlouhé ulici.

Mimo provoz je školní jídelna i školní družina.