Středa 5. září byla pro některé žáky ze Základní a Mateřské školy Tábor náměstí Mikuláše z Husi zvláštním dnem. Převzali si totiž svůj první certifikát o složení prestižní mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English. Slavnostní předání proběhlo společně s ostatními táborskými absolventy v obřadní síni Městského úřadu v Táboře.

Škola již několikátým rokem spolupracuje s Evropským centrem jazykových zkoušek v Českých Budějovicích, a proto mají děti možnost přímo ve škole navštěvovat přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám a poté je absolvovat. Složení zkoušky dodává žákům sebedůvěru k využívání angličtiny, přináší jim povzbuzení a motivaci, aby pokračovali v dalším studiu a dosáhli vyšších kvalifikačních stupňů. Naše škola zároveň již třetím rokem využívá při výuce metodu CLIL (výuka školního předmětu prostřednictvím anglického jazyka). Děti se tedy naučí používat angličtinu v přirozených situacích a začnou v něm plynule komunikovat.

Škola nabízí přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám pro žáky od čtvrté až do deváté třídy. Doufáme tedy, že se opět za rok sejdeme s úspěšnými studenty při dalším slavnostním předávání certifikátů.

Mgr. Stanislava Bělohlavová, Mgr. Hana Prošková a Mgr. Štěpánka Jenčíková – vyučující anglického jazyka

foto

Škola je zapojena do projektu Bez obav spolu (BOS), registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000175 v rámci Výzvy 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání, investiční priority 3 – Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, jehož příjemcem je Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7.

L(1)

Ve dnech 19. a 20. června 2018 se vydali žáci třídy 8. B poznávat jihočeské lázeňské  město Třeboň. Navštívili Schwarzenberskou hrobku, v jejíž kryptě je uloženo 26 rakví s ostatky příslušníků tohoto rodu. Prošli se po naučné stezce Cesta kolem Světa a navštívili místní pivovar, kde měli možnost ochutnat i jeden z jeho produktů, samozřejmě pouze nealkoholický.  Kromě poznávání  historie    a dlouholetých tradic tohoto města, spojeného s rybníkářstvím a významnými jmény jako Štěpánkem Netolickým a Jakubem Krčínem z Jelčan, či pivovarnictvím, zbyl čas i na  sport, zábavu a odpočinek. Kdo chtěl, zahrál si fotbálek, vykoupal se v Opatovickém rybníku nebo si zazpíval. Nechyběla ani trocha adrenalinu při večerním „Bobříku odvahy“. Po oba dva dny bylo velmi příjemné počasí a všichni si výlet užili.                                                                                                       

                                                                                                                                                  Světlana Panovská

P1050335