Provoz školy probíhá ve stejném režimu, který platil do 10. ledna 2021.

Prezenční výuku mají žáci pouze z 1. a 2. třídy. Pro děti z těchto tříd je zajištěn provoz školní družiny a stravování ve školní jídelně.

Ostatní žáci z 3. až 9. tříd mají distanční vzdělávání. Žáci mají možnost stravování, mohou si odebrat oběd v jídlonosičích či stravovacích boxech. Oběd je nutno přihlásit nejméně 2 dny před datem výdeje oběda. Výdej obědů do stravovacích boxů je v době od 11.00 hodin do 11.25 hodin.

Nadále platí stávající hygienická opatření – dezinfekce rukou, ochrana úst a nosu rouškou, rozestupy.

Mateřské školy v Dlouhé ulici a v Čelkovicích mají běžný provoz.

  1. Přejděte na adresu: https://login.microsoftonline.com
  2. Zadejte svůj školní e-mail
  3. Zadejte svoje osmimístné heslo
  4. Jste přihlášení
  5. Vyberte ikonu Teams

pro rodiče, kteří platí obědy hotově svým dětem. Obědy jsou přihlášeny na dobu pouze do výše přeplatku, je nutno kontaktovat školní jídelnu.