Důležité informace k lyžařskému kurzu ve složce - Pro rodiče a děti - ostatní dokumenty - školní kurzy - lyžařský kurz (bezinfekčnost 6.7.třída, bezinfekčnost 8.9.třída, odjezd, pravidla chování na sjezdovkách, všeobecné informace - dokumenty a platby, odjezd 5. ledna 7. a 8.třída, odjezd 16. ledna 6. a 9.třída).

Pátek 15. listopadu tohoto roku byl vyučovací den na Základní škole Mikuláše z Husi zahájen písní Modlitba pro Martu a proslovem, jenž nám připomněl významné mezníky na cestě k demokracii.

Učebna výtvarné výchovy se změnila v „síň tradic“ s „rudým koutkem“. Za pomoci samotných žáků, jejich rodičů a učitelů se podařilo dát dohromady dokumenty a předměty, které chlapcům a děvčatům přiblížily dobu totality.

Další fotografie a dokumenty směřovaly k sametové revoluci – počátku obnovení demokracie v naší zemi v čele s Václavem Havlem.

Součástí projektového dne bylo mj. také promítání filmu o této přelomové době a následné diskuze. Projektový den vyvrcholil živým obrazem symbolu srdce v barvách trikolory, který vytvořili žáci naší školy.

                                                                       p. uč. Nechvátal

17.11

Bližší nformace v sekci - pro rodiče a děti - informace pro 9. třídu