V rámci projektu Voda jsme se rozhodli pozorovat bezobratlé živočichy v Jordáně. Nejdříve jsme si shromáždili všechny pomůcky, které budeme potřebovat (teploměry, akvaristické síťky, misky, kalíšky se zvětšovacím sklem, binokulární lupy, mikroskopy a literaturu).

              Na práci jsme se nejprve teoreticky připravili. Každý z nás zkusil zpracovat podle internetu do powerpointové prezentace krátký referát o jednom bezobratlém živočichovi, kterého bychom v Jordáně teoreticky mohli ulovit. Tyto krátké referáty jsme potom dali dohromady vždy podle  skupin bezobratlých živočichů (např. kroužkovci, měkkýši, ploštice atd.). Někteří z nás se zaměřili na rozdíly mezi podobnými skupinami bezobratlých, například mezi larvami jepic a larvami pošvatek.

              Abychom si trochu odpočinuli a změnili činnost, zkusili jsme si některé bezobratlé živočichy nakreslit černým fixem na bílý papír. Obrázky jsme vystříhali a nalepili na velký plakát předem natřený modrou temperou. Tak vznikla naše společná výtvarná práce, kterou jsme nazvali „Pod hladinou“ a na kterou jsme docela pyšní.

              Během září jsme okolí Jordánu navštívili čtyřikrát (tabulka č. 1), změřili teplotu vody a pokaždé se pokusili ulovit co nejvíc vzorků. Lovili jsme pomocí akvaristických sítěk, které jsme vyplachovali do mělkých misek. Ulovené bezobratlé živočichy jsme pozorovali buď na místě, nebo ve škole pomocí kalíšků se zvětšovacím víčkem, binokulární lupy a mikroskopu.

Tabulka č. 1.

pozorování

teplota vody

ulovení živočichové

 1. 9. 2018

22°C

mákovka vodní, brouci, klešťanka

 1. 9. 2018

22°C

pijavka, buchanka, hrotnatka, vážka (larva), jepice (larva), klešťanka, splešťule blátivá, komár (kukla)

 1. 9. 2018

20°C

pijavka, chobotnatka, vážka (larva),

jepice (larva)

 1. 9. 2018

16°C

pijavka, chobotnatka,  jepice (larva), klešťanka, pakomár (larva)

              Živočichy jsme určovali většinou do rodů (tabulka č. 2.). Na druhy jsme si troufli pouze u mákovky vodní a splešťule blátivé, které se poznají snadno. U brouků si nejsme jistí ani čeledí, možná patřili mezi vodomilovité, potápníkovité nebo plavčíkovité. Živočichy jsme se totiž rozhodli nezabíjet, což nám určování trochu ztěžovalo. Vzorky jsme určovali pomocí literatury (viz seznam literatury).

Tabulka č. 2.

Celkový přehled ulovených živočichů

kmen

podkmen  nebo třída

řád

čeleď, rod nebo druh

kroužkovci

pijavice

 

pijavka, chobotnatka

členovci

korýši

perloočky, buchanky

hrotnatka, buchanka

šestinozí

chvostoskoci

mákovka vodní

šestinozí, hmyz

vážky

vážka (larva)

jepice

jepice (larva)

brouci

pravděpodobně vodomilovití,  potápníkovití nebo plavčíkovití

ploštice

klešťanka, splešťule blátivá

dvoukřídlí

pakomár (larva), komár (kukla)

Pro zajímavost jsme 13. 9. zkusili lovit i v jezírku v botanické zahradě. Podařilo se nám zde chytit úplně jiné bezobratlé živočichy než v Jordáně (ploštěnku, berušku vodní a larvu pošvatky). Z obratlovců v síťce uvízl čolek. U Jordána jsme také 13. 9. vyfotografovali potkana.

    

Co nám práce přinesla?             J

 • Dostali jsme se ven ze školních lavic a na čerstvý vzduch
 • Oddechli jsme si od klasického učení
 • Učili jsme se zábavnou formou
 • Příjemně jsme si zpestřili den
 • V některých z nás se probudila lovecká vášeň
 • Vyzkoušeli jsme si práci s binokulární lupou
 • Naučili jsme se určit základní skupiny bezobratlých živočichů
 • Zdokonalili jsme se ve vytváření prezentací
 • Naučili jsme se pracovat s literaturou a správně ji citovat

Ale občas nás také něco rozzlobilo L

 • Špinavé a mokré boty od bláta
 • Mokré dlouhé rukávy
 • Zapáchající ruce
 • Není tam wi-fi

Literatura:

 • Čihař, J. (1976): Příroda v ČSSR. - Severografia, Liberec
 • Daněk, G. (1964): Zoologie - 3. díl. - Státní pedagogické nakladatelství, Praha
 • Dobroruka, L. J. (1988): Pestrá příroda. - Albatros, Praha
 • Felix, J. (1995): Naší přírodou krok za krokem - zvířata. - Albatros, Praha
 • Garms, H. (1997): Rostliny a Živočichové - příručka k určování. - Knižní centrum, Žilina
 • Hanzák, J. (1979): Světem zvířat 5. díl (2. část) - bezobratlí. - Albatros, Praha
 • Lang, J. (1970): Zoologie - 1. díl. - Státní pedagogické nakladatelství, Praha
 • Štěrba, O. (1986): Pramen života. - Panorama, Praha
 • Vilček, F. (1988): Přírodopis 6. - Státní pedagogické nakladatelství, Praha

Kristýna Méry, Nikola Gáliková, Vilma Staňková