První únorový týden proběhl na ZŠ Mikuláše z Husi netradičně. Na pár dní získali žáci osmých a devátých ročníků nové učitele angličtiny a měli tak jedinečnou příležitost vyzkoušet si, zda to, co se v hodinách učí se svými českými učiteli, funguje v praxi. Noví lektoři byli totiž rodilí mluvčí, a tak celý týden musely děti ke komunikaci využívat pouze angličtinu. V malých skupinách si pod vedením dvou lektorů z Velké Británie a jednoho ze Spojených států procvičily zábavnou formou nejen gramatiku, ale rozšířily si slovní zásobu a dozvěděly se spoustu zajímavostí z reálií anglicky mluvících zemí.

Ani jejich mladší spolužáci nepřišli zkrátka. Během týdne do šestých a sedmých tříd opět zavítala Mgr. Švadlenová v doprovodu americké lektorky Emmy. Žáci si během dvouhodinového programu zábavnou formou procvičili slovní zásobu, zkusili nakoupit u Emmy v obchodě nebo připravit malé občerstvení podle jejího tajného receptu. Dozvěděli se také něco o USA, a až se tam jednou sami vypraví, určitě si poradí i na letišti.

Všichni účastníci kurzů získali na závěr certifikát a doufáme, že tento týden byl pro ně velkou motivací k dalšímu studiu nejen angličtiny, ale i dalších jazyků.